VitalSyncVitalSync е компания, която произвежда гривни, карти и други устройства с NFC тагове, съдържащи медицинска информация за човека. 

Продуктът ни е предназначен да помогне на хората да съхраняват и споделят медицинската си история по удобен и сигурен начин, имайки достъп до информацията си по всяко време и на всяко място. Тя е достъпна и за лекари, парамедици
и други медицински лица. Продуктът ни е силно ефективен, тъй като предотвратява критичните грешки в спешни ситуации като грешни диагностицирания на пациенти, спестява време, и подобрява качеството на медицинските услуги. Те
могат да изберат каква информация искат да съхраняват на своите устройства, като алергии, приемани и предписвани лекарства, хронични заболявания и фрактури, задължителни и допълнителни имунизации, кръвна група,рентгенови снимки и
други подробности относно медицинската им история. Потребителите могат също така да актуализират своите данни по всяко време чрез мобилното ни приложение или уеб портал. Продуктът ни е не само функционален, но и стилен. Гривните
и картите ще се предлагат в различни цветове, дизайни и размери, така че всеки може да избере този, който отговаря на неговия вкус и предпочитания. Те са също така здрави, водоустойчиви и удобни за носене. Нашият продукт е точния
аксесоар за вашето здраве. 


The SensorНие сме компания ,която ще вземе участие в Junior Achievement през 2024г. Идеята ,която хрумна на нашия отбор ,е за устройство ,което ежедневно да следи качеството на натуралните напитки във всяко домакинство. Представлява цилиндър
със сензор за pH и дата логер ,които ще са захранвани от батерия. Веднъж дневно pH сензора ще измерва оставащия срок на годност ,а дата логера ще изпраща информацията директно до телефоните на нашите клиенти. Това ще се случва на
нашия сайт , който ще изисква име и парола на потребителя. Нашия продукт ще предотврати ненужното изхвърляне на продукти , ако написания срок на годност не е правилен и ще прави

възможно проверяването на вашата напитка още в магазина ,за да знаете дали имате нужда от нова. Продукта ни е единствен по рода си ,без конкуренция и изграден пазар. Той обхваща много широк кръг потребители и за многократна употреба.


FreshGuard


GoodWater

Народна Хрумка

AquaClear

GreenFiltersНашата компания има за цел намаляване на цигарените отпадъци , които са значителен източник на замърсяване, заради пластмасата в филтрите. М
алките замърсители се натрупват в почвата и водата, представлявайки сериозна заплаха за водния живот, екосистемите и човешкото здраве. Филтърът съдържа няколко хиляди химически вещества като всеки изхвърлен фас замърсява около 500
литра вода и отнема повече от 10 години да се разгради. Това е голям проблем и за България, тъй като 38% от населението са пушачи. 
За да го решим нашата компания ще събира и превръща използвани цигарени филтри в активен въглен, който е много широко разпространен и има голямо разнообразие от приложения. Т
ова се случва чрез няколко стъпки. Първоначално, цигарените филтри се изчистват, за да се отстранят всички замърсители като тютюн и пепел. След това, почистените филтри се карбонизират и активират с помощта на сиярна киселина
и фурфурол. Провеждат се проверки за качество и активният въглен е готов.