Алумни Общност

на ЧЕГ Проф. Иван Апостолов

Ние създаваме лидери.

Алумни Клуб към ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов"

Ние се стремим да свържем завършили ученици на гиманзия Иван Апостолов с настоящи ученици с цел изграждане на връзка между студенти и вече установили се в живота хора, които могат да помогнат на всеки един от нас да кандидатства в
мечтания университет! 

УС на алумни клуб Иван Апостолов

Предстоящи събития

На 19.12.2023 се проведе годишна среща на завършилите Частна Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов”!

Нашата мисия

Запознайте се с календара на предстоящите събития от дейноста на Алумни Клуб към ЧЕГ “проф. Иван Апостолов”